1. Zamba Ben
(Marku Ribas)
2. 5 30 Schoelcher
(Marku Ribas)
3. O Adeus Segundo Maria
(Marku Ribas)
4. N’biri N’biri
(Tradicional / Adpt. Marku Ribas) Música tradicional angolana
5. Porto Seguro
(Marku Ribas)
6. Pacutiguibê Iaô
(Marku Ribas)
7. Madinina
(Marku Ribas)
8. Tira Teima
(Marku Ribas)
9. Matinic Moins
(Marku Ribas)
10. Orange Lady
(Marku Ribas)
Link Do Arquivo